Tech4 Sp. z o.o.

Instalacje systemów teletechnicznych dla obiektów biurowych
"Technology for Innovation"

Czym się zajmujemy

Tech4 Sp. z o.o. Tech4 Facebook page.

Efektywność energetyczna

Projektujemy, instalujemy systemy automatyki budynkowej oraz systemy zarządzania (BMS) w celu uzyskania idealnego komfortu użytkowania oraz optymalizacji kosztów utrzymania poprzez zmienjszenie zużycia energii.

Serwis oraz przeglądy

Wykonujemy przeglądy systemów teletechnicznych w obiektach biurowych. Zarówno systemy automatyki i bezpieczeństwa. Oferujemy support techniczny, zarówno fizyczny na miejscu jak i zdalny - online

Systemy bezpieczeństwa

W zakresie bezpieczeństwa zajmujemy się systemami: telewizji dozorowej (CCTV), sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), kontroli dostępu (KD), rejestracji czasu pracy (RCP), sygnalizacji pożaru (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO). Integrujemy systemy bezpieczeństwa w centrach monitoringu i ochrony (SMS).

Kadra

Posiadamy niezbędną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji i integracji systemów nisko prądowych w obiektach biurowych, przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej jak i innych – specyficznych pod względem funkcjonalności.

Oferta

Kompleksowo lub w wybranym zakresie.

Tworzenie koncepcji systemów oraz doradztwo

 • Ocena i weryfikacja sensowności projektowanych rozwiązań
 • Analiza potrzeb klienta
 • Dostosowanie rozwiązań do wymagań projektu
 • Optymalizacja założeń budżetowych w kontekście możliwości wykonania projektowanego zadania

Projektowanie systemów

 • Konsultacje międzybranżowe w celu uzyskania niezbędnych danych
 • Weryfikacja istniejących lub powstających projektów branżowych w zakresie możliwości wykonania projektu BMS/BAS/SMS
 • Wykonanie projektów koncepcyjnych, wykonawczych, zamiennych, uzupełniających oraz dokumentacji powykonawczych w pełnym zakresie

Doradztwo i nadzór inwestorski (GW)

 • Tworzenie kryteriów oceny porównawczej ofert
 • Tworzenie specyfikacji wymagań
 • Ocena i opiniowanie projektów
 • Analiza celowości stosowanych rozwiązań
 • Ocena stopnia realizacji projektu
 • Nadzór nad właściwym wykonaniem projektu
 • Opiniowanie i testowanie realizowanych rozwiązań
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych (wsparcie techniczne)

Uruchomienia i wdrożenia systemów

 • Tworzenie oprogramowania sterowników i stacji roboczych
 • Tworzenie wizualizacji graficznej
 • Nadzór koordynacyjny nad ekipami w obiekcie
 • Kompletacja i dobór sprzętu wraz z oprogramowaniem
 • Wykonawstwo kompletnej instalacji (dostarczenie/montaż/uruchomienie)

Projektowanie i produkcja szaf zasilająco-sterowniczych

 • Projektowanie szaf
 • Koordynacja informacji niezbędnych do wykonania szaf
 • Produkcja szaf
 • Wstępne programowanie sterowników w szafach

Serwis

 • Inwentaryzacja istniejących systemów
 • Okresowe przeglądy techniczne
 • Gotowość do podjęcia działań serwisowych z gwarantowanym czasem reakcji
 • Naprawy i usprawnienia systemów
 • Raporty serwisowe
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Zakres działalności

Jakimi systemami się zajmujemy?

Systemy zarządzania budynkiem (BMS)

 • Centrum monitoringu, serce sterowania wszystkimi systemami teletechnicznymi znajdującymi się na obiekcie, graficzna wizualizacja stanów oraz uproszczone sterowanie.
 • Integracja systemów teletechnicznych różnych producentów w oparciu o dostępne technologie komunikacyjne i sposoby wymiany danych pomiędzy tymi systemami – wykorzystanie protokołów komunikacyjnych IP, BACnet, LON, m-Bus, Modbus, Profibus, LinkNet itp.
 • Nadzór i dostęp zdalny poprzez dedykowane aplikacje i przeglądarki Internetowe, bezpieczne połączenia VPN wykorzystujące sieć Internet, systemy powiadomienia i alarmowania poprzez e-mail lub sms.

Systemy automatyki budynkowej (BAS)

 • Automatyka wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (HVAC)
 • Oddymianie garaży, przewietrzanie pomieszczeń
 • Monitoring warunków bytowych
 • Monitoring energetyczny budynków
 • Monitoring i opomiarowanie zużycia mediów
 • Detekcja gazów CO, LPG, CO2
 • Sterowanie żaluzjami, oświetleniem, przygotowanie pomieszczenia (np. temperaturowe) z wykorzystaniem nastawników, aparatów telefonicznych czy serwisów Intranetowych

Systemy zabezpieczeń (Security)

 • Telewizja dozorowa (CCTV)
 • Sygnalizacja włamania i napadu (SSWIN)
 • Kontrola dostępu (KD)
 • Rejestracja czasu pracy (RCP)
 • Sygnalizacja pożaru (SAP)
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
 • Zintegrowane centra monitoringu i ochrony (SMS)

Pozostałe systemy niskonapięciowe

 • Zbiorcze instalacje RTV i SAT, integracja z CCTV
 • Okablowanie strukturalne, sieci szkieletowe, sieci lokalne (LAN) i rozległe (WAN)
 • Infrastruktura IT, sprzęt aktywny sieci
 • Serwerownie i ich wyposażenie, systemy suchego gaszenia, zasilanie awaryjne (UPS)
 • Lokalne centrale telefoniczne, wirtualne centrale telefoniczne, telefonia IP)

Systemy średnionapięciowe

 • Monitoring rozdzielni elektrycznych
 • Sterowanie obwodami elektrycznymi / oświetleniem

O nas

Jesteśmy firmą inżynierską wyspecjalizowaną w projektowaniu, wykonawstwie i uruchomieniach systemów automatyki budynkowej, systemów zabezpieczeń oraz systemów zarządzania budynkiem.